Finançament de

Càritas Diocesana de Tortosa

Invertim en esforç i solidaritat.

Desenvolupem la nostra acció gràcies al finançament públic i privat, transformant aquestes aportacions en les xifres més valuoses, aquelles que parlen de desenvolupament, justícia i esperança.

Durant l’any 2022 rebem un total de 2.427430 euros a través de:

Aportacions privades

71,7% 1.739.682 euros

A través del suport de donants, participants, empreses i institucions, entitats d’economia social i herències i llegats.

Aportacions públiques

28,3% 687.748 euros

Integrades per les aportacions de les administracions europea, central, autonòmica i local.

Les nostres fonts de finançament

Coneix detalladament com ens financem amb les aportacions privades i públiques.

ORIGEN / PROCEDÈNCIA DE FONS

APLICACIÓ DE FONS

ORIGEN / PROCEDÈNCIA DE FONS

APLICACIÓ DE FONS

ORIGEN / PROCEDÈNCIA DE FONS

Socis i donants 18,4%

Donacions en espècie 49,7%

Herències, llegats i subvencions 22,5%

Organismes d’Església 8,3%

Altres ingressos 1,1%

APLICACIÓ DE FONS

Ajudes econòmiques 21,7%

Ajudes en espècie 49,7%

Sous i despeses de projectes 12,4%

Sous i despeses d’estructura 5,2%

Despeses de funcionament 11,2%

Altres despeses 0,1%

Dèficit/Superàvit -0,2%

ORIGEN / PROCEDÈNCIA DE FONS

Socis i donants 22,7%

Donacions en espècie 51,7%

Herències, llegats i subvencions 19,7%

Organismes d’Església 5,3%

Altres ingressos 0,4%

Vendes 0,2%

APLICACIÓ DE FONS

Ajudes econòmiques 21,9%

Ajudes en espècie 53%

Sous i despeses de projectes 10,5%

Sous i despeses d’estructura 5,2%

Despeses de funcionament 7,8%

Altres despeses 1,5%

Dèficit/Superàvit 2,5%

Aportacions privades

Persones que es comprometen i donen suport a la labor de Càritas amb una col·laboració econòmica periòdica o puntual. Podent destinar aquest suport a un fi concret, projecte o als fins que l’entitat estimi oportuns.

Aquestes donacions, realitzades com a particular, poden beneficiar-se de desgravació en la Declaració de la Renda.

Col·laboren amb l’acció de Càritas a través de donacions econòmiques, productes en espècie i altres propostes relacionades amb la seva activitat.

A través Càritas Espanyola, es reben donacions de grans empreses i institucions a nivell nacional.

Aquestes col·laboracions, com a empresa, poden beneficiar-se de desgravació en l’Impost de societats.

Ingressos d’empreses d’inserció, cooperatives i comerç just.

Actualment, no rebem finançament per aquest concepte.

Donacions realitzades en testament. Aquestes donacions poden ser econòmiques o materials.

Aportacions realitzades als programes per les persones acompanyades.

Petites aportacions simbòliques de participació en algun dels programes o projectes.

Vendes d’excedents, rendiments financers i altres.

Aportacions públiques

Fons, subvencions i ajudes procedents d’administracions locals.

(Ajuntaments, consells comarcals…)

Fons, subvencions i ajudes procedents d’administracions autonòmiques.

(Generalitat de Catalunya, Generalitat Valenciana, Diputacions o Conselleries)

Fons i ajudes procedents de l’administració Central.

Part de la seva gestió ha estat cedida a les autonomies.

Actualment, no es rep finançament directe per aquest concepte.

Fons i ajudes procedents de la Unió Europea.

Actualment, no es rep finançament per aquest concepte.

Com distribuïm aquest finançament?

Coneix detalladament com distribuïm en 2022 totes les aportacions rebudes.

 

Acció
social

2.068.869 euros

 

Personal
i Infraestructura

351.028 euros

 

Altres costos i
previsiones

41.526 euros

Com distribuïm aquest finançament?

Coneix detalladament com distribuïm en 2020 totes les aportacions rebudes.

  • Acció social: 2.068.869 euros.
  • Personal i infraestructura: 351.028 euros.
  • Altres costos i previsions: 41.526 euros.

Aquí trobaràs el pressupost i les últimes tres previsions anuals corresponents

Càritas Diocesana de Tortosa:

Pressupost 2021          Pressupost 2020          Pressupost 2019  

 

Ara que ja coneixes com ens financem, vols col·laborar?

Ajuda’ns a estar on més ens necessiten.