Coneix Càritas Diocesana de Tortosa

Càritas és l’organisme oficial de l’Església per a promoure l’acció caritativa en la diòcesi.

Té per objecte la realització de l’acció caritativa i social de l’Església en la Diòcesi, així com promoure, coordinar i instrumentar la comunicació cristiana de béns en totes les seves formes i ajudar a la promoció humana i al desenvolupament integral de totes les persones.

Coneix més sobre els nostres fins, constitució i organització en el territori.

CODI ÈTIC

 

Qui formem Càritas Diocesana de Tortosa?

 

35 Càritas Parroquials

Coordinen, orienten i promouen l'acció caritativa i social en la seva parròquia.

 

9.506 Persones participants i acompanyades

Són les protagonistes del seu propi desenvolupament i eix de l'acció de Càritas.

 

656 Personas voluntarias

Són el pilar bàsic i insubstituïble de l'acció de Càritas.

 

23 Persones contractades

Juntament amb les persones voluntàries, estan cridades a transformar la societat guiades per l'amor.

 

1.762 Donants

Amb la seva contribució fan possible la labor de Càritas.

Qui formem Càritas Diocesana de Tortosa?

 • 35 Càritas Parroquials: Coordinen, orienten i promouen l’acció caritativa i social en la seva parròquia.
 • 9.506 persones participants i acompanyades: Són les protagonistes del seu propi desenvolupament i eix de l’acció de Càritas.
 • 656 persones voluntàries: Són el pilar bàsic i insubstituïble de l’acció de Càritas.
 • 23 persones contractades: Juntament amb les persones voluntàries, estan cridades a transformar la societat guiades per l’amor.
 • 1.762 Donants: Amb la seva contribució fan possible la labor de Càritas.

Identitat i Missió

Càritas és l’instruments fonamental de l’Església Diocesana de Tortosa a qui se li encomana l’acció caritativa i la promoció social.

La seva missió és mostrar el rostre misericordiós del Pare, suscitant en el si de la comunitat cristiana el servei als germans i germanes més necessitats, acompanyant-los en el seu desenvolupament integral, sensibilitzant la societat i promovent la justícia social.

Identitat i Missió

Càritas és l’instruments fonamental de l’Església Diocesana de Tortosa a qui se li encomana l’acció caritativa i la promoció social.

La seva missió és mostrar el rostre misericordiós del Pare, suscitant en el si de la comunitat cristiana el servei als germans i germanes més necessitats, acompanyant-los en el seu desenvolupament integral, sensibilitzant la societat i promovent la justícia social.

Valors
 • Caritat: És el fonament de la nostra identitat i servei, font inspiradora de els nostres valors.
 • Centralitat de la persona: La persona és el centre de la nostra acció. Defensem la seva dignitat, reconeixem les seves capacitats, impulsem les seves potencialitats i promovem la seva integració i desenvolupament.
 • Participació: Som una Càritas oberta a la participació de les persones que la formen, però d’una manera especial als destinataris de la nostra acció social.
 • Justícia: Treballem per la transformació de les estructures injustes com a exigència del reconeixement de la dignitat de la persona i dels seus drets.
 • Ecologia: La deterioració del medi ambient afecta d’una manera especial als més febles. Per això som cridats a viure una cultura que tingui en compte tant les persones com la cura del planeta.
 • Eclesialidad: Fer més visible l’opció preferencial pels pobres per part de l’Església. Viure una espiritualitat més encarnada en la realitat a conseqüència del seguiment de Jesús i el compromís pel Regne de Déu.
 
Visió

Volem ser una Càritas compromesa i atenta a les noves pobreses, que prioritzi els apartats de la societat.

Valors

Caritat

És el fonament de la nostra identitat i servei, font inspiradora de els nostres valors.

Centralitat de la persona

La persona és el centre de la nostra acció. Defensem la seva dignitat, reconeixem les seves capacitats, impulsem les seves potencialitats i promovem la seva integració i desenvolupament.

Participació

Som una Càritas oberta a la participació de les persones que la formen, però d’una manera especial als destinataris de la nostra acció social.

Justícia

Treballem per la transformació de les estructures injustes com a exigència del reconeixement de la dignitat de la persona i dels seus drets.

Ecologia

La deterioració del medi ambient afecta d’una manera especial als més febles. Per això som cridats a viure una cultura que tingui en compte tant les persones com la cura del planeta.

Eclesialitat

Fer més visible l’opció preferencial pels pobres per part de l’Església. Viure una espiritualitat més encarnada en la realitat a conseqüència del seguiment de Jesús i el compromís pel Regne de Déu.

Visió

Volem ser una Càritas compromesa i atenta a les noves pobreses,

que prioritzi els apartats de la societat.

Eixos Estratègics

LA COMUNITAT CRISTIANA

Estratègies

 • Reforçar la dimensió essencial del servei i el testimoni de la caritat en el si de la comunitat cristiana.
 • Ser Església en sortida, obrir les portes i aproximar-nos als que estan allunyats.
ATENCIÓ I ACOMPANYAMENT SOCI-CARITATIU

Estratègies

 • Potenciar la reflexió sobre la realitat de pobresa que ens envolta i les seves causes.
 • Potenciar el procés d’acompanyament als destinataris de la nostra acció com a element de recolzament per a la seva
  promoció.
 • Fomentar la participació i reciprocitat de les persones ateses.
 • Avançar en la dignificació d’espais i la millora de la nostra intervenció.
 • Introduir elements de l’economia social i solidària en els nostres projectes.
PRESÈNCIA I TRANSFORMACIÓ SOCIAL

Estratègies

 • Sensibilitzar la societat de la realitat social complexa que viuen molts dels nostres conciutadans.
 • Afavorir els contactes a diferents nivells amb l’administració local i amb altres associacions que cerquin també l’atenció i la promoció de les persones.
DESENVOLUPAMENT DE PERSONES

Estratègies

 • Adequar la convocatòria i acolliment de nous voluntaris i voluntàries als moments actuals.
 • Enfortir el desenvolupament de les persones que treballen a Càritas.
GESTIÓ ECONÒMICA

Estratègies

 • Promoure la transparència i el bon govern.
 • Millorar la qualitat de la gestió en tots els nivells.
 • Discernir les vies de finançament per cercar recursos que permetin la sostenibilitat de l’organització i la consecució dels seus fins.

Estratègies

 • Reforçar la dimensió essencial del servei i el testimoni de la caritat en el si de la comunitat cristiana.
 • Ser Església en sortida, obrir les portes i aproximar-nos als que estan allunyats.

Estratègies

 • Potenciar la reflexió sobre la realitat de pobresa que ens envolta i les seves causes.
 • Potenciar el procés d’acompanyament als destinataris de la nostra acció com a element de recolzament per a la seva
  promoció.
 • Fomentar la participació i reciprocitat de les persones ateses.
 • Avançar en la dignificació d’espais i la millora de la nostra intervenció.
 • Introduir elements de l’economia social i solidària en els nostres projectes.

Estratègies

 • Sensibilitzar la societat de la realitat social complexa que viuen molts dels nostres conciutadans.
 • Afavorir els contactes a diferents nivells amb l’administració local i amb altres associacions que cerquin també l’atenció i la promoció de les persones.

Estratègies

 • Adequar la convocatòria i acolliment de nous voluntaris i voluntàries als moments actuals.
 • Enfortir el desenvolupament de les persones que treballen a Càritas.

Estratègies

 • Promoure la transparència i el bon govern.
 • Millorar la qualitat de la gestió en tots els nivells.
 • Discernir les vies de finançament per cercar recursos que permetin la sostenibilitat de l’organització i la consecució dels seus fins.

El nostre model d’Acció social

Treballar des de les capacitats i les potencialitats acompanyant processos.

El nostre model d’acció opta per un mètode centrat en l’acompanyament als processos de creixement de les persones i de les comunitats, la qual cosa centra l’atenció en els «camins» més que en les «metes».

Realitzar accions significatives.

Les nostres accions han de sorgir de motivacions clares i estar impregnades de valors alternatius que permetin traslluir el seu significat: la construcció d’una societat inspirada en els valors evangèlics. Totes elles han de ser «significatives», no es poden esgotar en si mateixes, sinó que van més enllà de les seves pretensions instrumentals deixant traslluir processos de personalització, humanització i alliberament.

Via de l'acció de la comunitat eclesial.

Quan Càritas actua no és ella qui ho fa, sinó l’Església en el seu conjunt. El nostre model opta perquè la nostra acció sigui via per al desenvolupament del compromís de tota l’Església amb els pobres.

Acció integral.

El nostre model d’acció opta per una acció integral, conscient que quan actua sobre una part està afectant tant el conjunt de la persona com de les comunitats, de les societats i de les seves estructures. Així, l’acció social de Càritas opta per la transformació de manera integral abastant totes les dimensions, acompanyant persones, animant comunitats i fent anunci i denúncia profètica.

Treballar des de les capacitats i les potencialitats acompanyant processos.

El nostre model d’acció opta per un mètode centrat en l’acompanyament als processos de creixement de les persones i de les comunitats, la qual cosa centra l’atenció en els «camins» més que en les «metes».

Realitzar accions significatives.

Les nostres accions han de sorgir de motivacions clares i estar impregnades de valors alternatius que permetin traslluir el seu significat: la construcció d’una societat inspirada en els valors evangèlics. Totes elles han de ser «significatives», no es poden esgotar en si mateixes, sinó que van més enllà de les seves pretensions instrumentals deixant traslluir processos de personalització, humanització i alliberament.

Ser via de l’acció de la comunitat eclesial.

Quan Càritas actua no és ella qui ho fa, sinó l’Església en el seu conjunt. El nostre model opta perquè la nostra acció sigui via per al desenvolupament del compromís de tota l’Església amb els pobres.

Acció integral.
 

El nostre model d’acció opta per una acció integral, conscient que quan actua sobre una part està afectant tant el conjunt de la persona com de les comunitats, de les societats i de les seves estructures. Així, l’acció social de Càritas opta per la transformació de manera integral abastant totes les dimensions, acompanyant persones, animant comunitats i fent anunci i denúncia profètica.

Com ens organitzem?

L’acció social de Càritas Diocesana de Tortosa es materialitza en les Càritas Parroquials i interparroquials, amb el suport de les Càritas Arxiprestals i dels organismes de govern.

 Càritas Parroquials

 • La Càritas Parroquial és l’organització de la caritat des del compromís de la comunitat cristiana i la que porta a terme l’acció en el territori.
 Càritas Interparroquials

 • Quan les Càritas Parroquials es coordinen per a sumar i optimitzar recursos en un mateix municipi, formen les Càritas interparroquials.
Càritas Arxiprestals

 • A nivell arxiprestal, les diferents Càritas es troben per a coordinar-se, formar-se i secundar-se

Organismes de govern


Assemblea Diocesana
 

És l’òrgan superior de Càritas en la diòcesi. Constitueix un espai de trobada i comunicació entre totes les persones representants de les Càritas Parroquials i interparroquials. 

Es reuneix una vegada a l’any.

Consell Diocesà

El Consell Diocesà és l’òrgan executiu de l’Assemblea Diocesana i de gestió de les activitats ordinàries de Càritas. Es reuneix dues vegades a l’any, sigui de manera presencial o telemàtica.

Equip Directiu

És l’òrgan de govern ordinari, el primer responsable intern de Càritas Diocesana de Tortosa amb la finalitat de garantir la identitat, la unitat i la cohesió en l’actuació de les persones i en desenvolupament eficaç de les activitats i de les obres que la defineixen. 

Es reuneixen setmanalment.

Delegat episcopal

Carlos París

Va nàixer a Benicarló el 8 de desembre de 1965 on va créixer i es va formar. Als 18 anys va entrar al Seminari de Tortosa i va rebre l’ordenació sacerdotal el dia 21 de setembre de 1991.

Actualment és Vicari Episcopal de la Zona Centre, rector de les parròquies de Sant Carles de La Ràpita i Delegat Episcopal de Càritas des de l’any  2011, servei que ja havia exercit anteriorment entre els anys 1999 a 2006.

 Director

Didac Rodríguez

Director de Càritas Diocesana de Tortosa des de juny de 2021. Professor de secundària i Cap d’Estudis del Col·legi Diocesà Sagrada Família de Tortosa.

Per més de set anys va ser director de la Càritas Parroquial de Sant Carles de la Ràpita, on també ha col·laborat com a voluntari en l’equip local.

Secretari general

Agustí Adell Gisbert

Secretari General de CD de Tortosa des del 2012. Enginyer Industrial (UPC). Curs de Directius de Càritas Espanyola i Programa de Direcció i Gestió de ONG’s per ESADE. Màster en Direcció Financera i Control de la Gestió per EAE Business School (en curs).

Actualment catequista de confirmació a la parròquia de Sant Francesc a Jesús-Tortosa. Va formar part del Moviment de Joves Cristians del qual en va ser president entre els anys 2003 al 2009.

Coordinador de Formació

Agustí Castell

Benicarló (Castelló) 25-12-1950 Llicenciat en Ciències Catequètiques per la Universitat Pontifícia de Salamanca. Docent en les Comunitats Autònomes de: Balears, Madrid, València, Catalunya i Guinea Equatorial.

Voluntari de Càritas des de 1990 amb càrrec de Director en dues ocasions en la interparroquial de Benicarló, i Director de la Diocesana de Tortosa, 2011 -2021.

Vocal Àrea d’Acció Social

Raquel Turégano

Psicòloga en Càritas Diocesana de Tortosa des de desembre de 2007. Llicenciada en psicologia per la Universitat de València en 1993, amb diversos màsters i formacions relacionades amb el creixement personal i la intervenció social.

Va començar coordinant els projectes de Clara i La Família és la Clau. Des de 2012 és vocal de l’Equip Directiu.

Administrador

Joaquim Amaré Morales

Jubilat. Ex-directiu de banca. Membre de diversos patronats i directives d’entitats sense ànim de lucre del sector social.

També és el responsable de comunicació de Càritas Diocesana de Tortosa.