Testament Solidari

Cada vegada són més les persones que decideixen prolongar el seu compromís solidari amb l’erradicació de la pobresa i l’exclusió, així com promoure el desenvolupament integral de les persones i els pobles, especialment dels més pobres i exclosos, en compliment de la missió institucional com a acció de la comunitat cristiana.

Fer testament és la manera d’assegurar-te que quan no estiguis els teus béns i el teu patrimoni, la teva herència, es distribuiran i empraran segons la teva voluntat. Tan sols amb 800€ pots ajudar a una família de tres membres.

Si desitges més informació, pots posar-te en contacte amb nosaltres en el telèfon 977442281,
o a través del correu caritasdiocesana@caritastortosa.org

Com es fa un Testament Solidari?

 Informació bàsica

Si decideixes incloure a Càritas Diocesana de Tortosa en el teu testament, és molt important fer constar les nostres dades identificatives:

Càritas Diocesana de Tortosa, amb domicili en carrer de la Croera 7, 43500, Tortosa.

C.I.F. R4300122A

Amb la teva decisió, contribuiràs a oferir el teu suport a qui més el necessiti en el futur.

Contacte en Càritas

Si has decidit incloure a Càritas en el teu testament, comparteix la teva decisió amb nosaltres.

Volem agrair el teu compromís. És a més important per a garantir l’empleno de la teva voluntat. Tractarem la informació amb absoluta confidencialitat.

 

Tens alguna consulta?

Posa’t en contacte amb nosaltres completant el següent formulari.

* Campos obligatorios

Preguntes freqüents

Què és un testament?

El testament és definit pel Codi Civil com la declaració de voluntat escrita d’una persona, testador, per la qual disposa el destí dels seus béns i obligacions, o part d’ells, per a després de la seva mort.

I un llegat?

És l’acte a través del qual una persona, en el seu testament, decideix assignar una part concreta dels seus béns o drets a una altra persona física o jurídica determinada.

És important destacar que comporta la limitació de no poder perjudicar en cap cas la legítima dels hereus forçosos.

Els llegats han d’atorgar-se obligatòriament mitjançant testament, indicant-ho en el mateix de manera expressa.

Què és una herència i com es divideix?

L’herència és el conjunt de béns, drets i obligacions que per la defunció d’una persona es transmet als successors i que, amb caràcter general, la llei divideix en tres parts.

És important assenyalar que s’ha de tenir en compte els drets forals de les diferents Comunitats Autònomes que contenen excepcions a la norma.

Es pot dividir en tres parts:

  • Terç de legítima: es reparteix entre els fills del testador a parts iguals. Si algun d’ells ha mort, heretaran els seus descendents per dret de representació, a parts iguals.
  • Terç de millora: el testador té una certa disponibilitat sobre aquesta part a l’hora d’adjudicar-la. S’ha de repartir també entre els fills i descendents, però no necessàriament a parts iguals. Es pot beneficiar a uns fills enfront d’uns altres. Si no hi ha testament, o aquest no diu res sobre aquest tema, el terç de millora se suma a la legítima i es reparteix a parts iguals entre els fills i descendents.
  • Terç de lliure disposició: el testador pot decidir amb absoluta llibertat la seva adjudicació a un familiar, un tercer o a una persona jurídica.
Per què és recomanable fer testament?

Fer testament és recomanable perquè és un procediment senzill, econòmic i útil per a decidir sobre el destí del patrimoni i evitar així problemes a posteriori a familiars i afins.

El testador, la persona que fa testament, pot ordenar els seus desitjos i saber que es compliran quan no estigui.

El notari assessora i informa la persona interessada a fer testament en funció de les seves circumstàncies personals.

Què ocorre si no faig testament?

Si no realitzes testament, és la llei qui designa els hereus seguint un ordre de parentiu.

En cas que no hi hagi hereus i no s’hagi redactat testament, la llei designa com a hereu a l’Estat.

És necessari redactar testament per a incloure a Càritas en l'herència?

Sí, les herències i els llegats han d’atorgar-se mitjançant testament davant notari i indicar-se de manera expressa.

Si decideixes incloure a Càritas Diocesana de Tortosa en el teu testament, és molt important fer constar les nostres dades identificatives. Convé identificar a l’entitat amb Nom, CIF i Direcció perquè Càritas és una confederació formada per 70 Càritas Diocesanes i els Serveis Generals.

Puc modificar el meu testament?

Sí, el testament es pot modificar tantes vegades com estimis necessari. Simplement cal realitzar un nou.

No existeixen límits legals respecte al nombre de canvis sobre el testament, es pot canviar tantes vegades com es desitgi.

Ha Càritas de pagar impostos per les herències testades al seu favor?

No, la part de l’herència a favor de Càritas no es veurà minvada per impostos, ja que, a l’ésser una persona jurídica no està subjecta a l’impost de successions.

Així mateix, els ingressos derivats d’herències i llegats estan exempts en l’impost de Societats per ser una organització no lucrativa acolliment a les exempcions fiscals recollides en la Llei 49/2002.

Com coneix Càritas que he testat al seu favor?

El notari que hagi autoritzat el testament està obligat, en el moment que arribi al seu coneixement la defunció del testador, a notificar el seu nomenament a les entitats no lucratives que apareguin en aquest.

Si en el testament s’ha designat marmessor, aquest ha de notificar la seva designació a tots els beneficiaris del testament, ja que està obligat a complir la voluntat del testador.

Si decideixes incloure a Càritas en el teu testament, comparteix la teva decisió amb nosaltres. Volem agrair el teu compromís. És a més important per a garantir l’empleno de la teva voluntat. Tractarem la informació amb absoluta confidencialitat.

On estigui el teu tresor, allí estarà també el teu cor.

Mateu 6, 21