Análisis y reflexión10/12/2021

Reduint desigualtats, avançant en Drets Humans

10 de desembre, Dia dels Drets Humans.

Durant aquests gairebé ja dos anys de pandèmia hem pogut veure en els recursos i programes de Càritas com moltes situacions d’exclusió i vulnerabilitat no han encaixat en les ajudes i prestacions aprovades dins l’anominat “escut social” per manca dels requisits documentals necessaris. A això s’afegeix la necessitat d’utilitzar eines informàtiques i digitals, la qual cosa ha deixat fora a les persones més vulnerables, ampliant l’anomenada “bretxa digital” que està fent tremendament difícil aquest accés a drets.

És evident que “mentre una part de la humanitat viu en opulència, una altra part veu la seva pròpia dignitat desconeguda, menyspreada o calcigada i els seus drets fonamentals ignorats o violats” (Fratelli Tutti 22) i no podem romandre indiferents.

Nacions Unides ens anima enguany a posar el focus en l’article 1 de la Declaració: “Totes les persones neixen lliures i iguals en dignitat i drets”. Per a Càritas, aquesta realitat intrínseca de la dignitat inalienable i universal de les persones és motor diari del nostre acompanyament i del nostre treball per canviar els milers de realitats personals i familiars d’indignitat i injustícia que, de manera estructural, es perpetuen a Espanya i en tants altres països de tots els continents.

“Moltes vegades es percep que, de fet, els drets humans no són iguals per a tots. El respecte d’aquests drets és condició prèvia per al mateix desenvolupament social i econòmic d’un país. Quan es respecta la dignitat de l’home, i els seus drets són reconeguts i tutelats, floreix també la creativitat i l’enginy, i la personalitat humana pot desplegar les seves múltiples iniciatives en favor del bé comú” (FT 22).