Acción social24/11/2021

La Infància Importa

Trobada Confederada d'Infància, Adolescència i Família.

La Confederació de Càritas Espanyola va organitzar la Trobada d’Infància, Adolescència i Família en el qual van participar delegats de les diverses Càritas del país, inclosa la Càritas Diocesana de Tortosa.

Van ser tres dies intensos de tallers i conferències, en els quals es va reflexionar sobre com frenar la transmissió intergeneracional de la pobresa i generar nous espais de participació.

Els continguts treballats, que en pocs dies sortiran plasmats en un document de treball perquè cada Caritas Diocesana pugui donar-los ús, estan orientats amb una mirada de drets bàsics que, en aquests temps de pandèmia, s’han vist vulnerats severament.

Aquests són alguns dels drets de la infància vulnerats durant la pandèmia:

  • Dret a un oci i temps lliure saludable: El dret a un oci i temps lliure saludable dels nens, nenes i adolescents constitueix una font d’estímul per al seu desenvolupament afectiu, físic, intel·lectual i social de la infància i l’adolescència, a més de ser un factor d’equilibri i autorealització.
  • Dret a participar i ser escoltats: El Dret a la Participació i a ser escoltat és fonamental en els nens, nenes i adolescents, tinguin l’edat que tinguin, de manera que siguin els veritables protagonistes de les seves vides. És la millor expressió del seu reconeixement com a subjectes de drets.
  • Dret a una educació de qualitat i inclusiva: L’absència d’una educació de qualitat és base de les desigualtats i de les pobreses. Des de Càritas urgeixen respostes per a frenar la desigualtat educativa, punt de partida de la desigualtat d’oportunitats entre nens i nenes.
  • Dret a tenir una família que ens vulgui: Tots els nens, nenes i adolescents tenen dret a tenir una família que els vulgui. La família és font de SEGURETAT i AMOR i clau és la transmissió intergeneracional de la pobresa. Càritas som un lloc de referència per a les famílies amb fills i filles.
  • Dret al benestar i ser feliços: Des de Càritas apostem i acompanyem a les infàncies, als adolescents i a les seves famílies en el dret a ser feliços, a trobar-se i sentir-se plens, a tenir un benestar des de l’individual, el familiar i des del comunitari.