Noticia08/11/2023

CÁRITAS ESPAÑOLA I FOESSA, PRESENTEN L’INFORME “INGRESOS Y GASTOS: UNA ECUACIÓN QUE CONDICIONA NUESTRA CALIDAD DE VIDA”

Càritas Espanyola i FOESSA, han presentat l’informe “Ingresos y gastos: Una ecuación que condiciona nuestra calidad de vida”, que ha estat elaborat per l’equip d’estudis de la Fundación FOESSA de Cáritas Española.

En els darrers anys, l’habitatge s’ha convertit en un gran pou sense fons per a nombroses famílies, sobretot per a aquelles amb menys ingressos. Les despeses relacionades amb el pagament de la casa i els seus subministres son els que més s’han incrementat en els pressupostos familiars.

Segons l’informe, tres milions de llars (16,8%) queden a més a més per sota del llindar de la pobresa severa una vegada pagats aquestes despeses bàsiques. L’informe destaca, entre d’altres, que:

  • El 16,8% de les famílies queden per sota del llindar de la pobresa severa una vegada pagat l’habitatge i els subministraments bàsics
  • Les llars amb menys ingressos inverteixen més de 6 de cada 10 euros en habitatge i alimentació
  • El 16% de la població en lloguer experimenta un nivell extrem d’estrès financer, és a dir, destinen més de 60% dels seus ingressos al pagament del lloguer

La dificultat d’accés a habitatges dignes i a preus assequibles es presenta com un dels grans desafiaments dels nostres temps. Des de Càritas i la Fundación FOESSA ens fem nostre aquest desafiament i fem una crida a l’acció conjunta.

Pel que fa a l’estudi es proposen algunes consideracions tant en lo que respecta als ingressos com en l’apartat de les despeses per tal de millorar l’equilibri financer de les llars. Per tot això considera decisiu:

1.- Garantir l’accés a un habitatge digne i adient.

2.- Planificar i coordinar polítiques d’ocupació.

3.- Abordar la precarietat laboral des d’una perspectiva integral.

4.- Canvia legislatius per a que les treballadores de la llar assoleixin una equiparació en drets laborals i seguretat social.

5.- Establir un sistema de garantia d’ingressos mínims amb cobertura suficient.

6.- Que l’esmentat sistema de garantia d’ingressos mínims també ofereixi una capacitat per a assumir els preus reals i el cost de la vida, i la seva relació amb la composició familiar.