Noticia07/10/2021

7 d’octubre, Jornada Mundial pel Treball Decent

"Ara més que mai Treball Decent", reivindica el treball "com un dret i mig per a desenvolupar-nos, créixer i realitzar-se com a persones"

ESGLÉSIA PER TREBALL DECENT, RECLAMA UNA “NOVA NORMALITAT” QUE ERRADIQUI LA PRECARIETAT LABORAL PRÈVIA A LA PANDÈMIA

La iniciativa Església pel Treball Decent (ITD) -que a Espanya impulsen Càritas, Conferència Espanyola de Religiosos CONFER, Germanor Obrera d’Acció Catòlica HOAC, Justícia i Pau, entre altres .. – celebra per setè any consecutiu la Jornada Mundial per treball Decent, que es commemora el 7 d’octubre, promoguda per la Confederació Sindical Internacional CSI, amb el suport de l’Organització Internacional del Treball OIT.

Amb aquest motiu ITD en el Manifest d’aquesta Jornada, sota el lema “Ara més que mai Treball Decent”, reivindica el treball “com un dret i mig per a desenvolupar-nos, créixer i realitzar-se com a persones”. L’anomenada “nova normalitat”, no pot ser la precarietat que venim sofrint des d’abans de la pandèmia, que obeeix a un “model econòmic basat en el benefici, que no dubta a explotar i descartar la persona”.

El Manifest també denuncia el “model de relacions laborals actual, que no assegura l’accés a un treball decent que permeti atendre necessitats bàsiques com arribar a fi de mes, conciliar la vida laboral i familiar, l’accés a l’habitatge, la seguretat i salut laboral, o la participació social “. Aquesta situació afecta especialment a joves i dones, “víctimes d’una de les majors taxes de desocupació, treballs pitjor remunerats i elevada rotació”.

Reivindicacions

En aquesta Jornada Mundial pel Treball Decent, ITD posa el focus en les següents reivindicacions:

 • Que l’Estat posi els mitjans necessaris per a assegurar el compliment de la normativa sobre les condicions de treball i prevenció de riscos laborals.
 • Assegurar una ocupació de qualitat en els sectors privat i públic, disminuint la contractació temporal i parcial i impulsant la contractació indefinida i la jornada completa.
 • Mesures d’orientació i formació, especialment per a aquelles persones que sofreixen subocupació i precarietat en l’ocupació.
 • Increment del Salari Mínim, ajustant-lo a les necessitats vitals de la societat actual, i que famílies sense ingressos tinguin una defensa real i la possibilitat de tirar endavant.
 • Modificar el Reglament d’Estrangeria per a evitar la caiguda en situació d’irregularitat sobrevinguda de les persones migrants.

 

Algunes dades sobre la situació del treball decent a Espanya
Posem el focus en algunes xifres que parlen de la dimensió dels problemes als quals s’enfronta el mercat laboral a Espanya.
 
 • Hi ha 3.543.800 persones en atur (15,3% de taxa d’atur), El 17,4% entre les dones i el 13,4% entre els homes. La població de menys de 25 anys presenta el 38,4% de taxa d’atur. La població migrant té un índex d’atur del 23,75%.
 • El 25,06% de les persones treballadores té contracte temporal.
 • Hi ha 1.157.900 llars amb tots els seus membres en atur.
 • Hi ha 1.736.000 persones que porten més d’un any en atur i d’elles, 938.000 porten més de dos anys. Font: INE, EPA 2T2021.
 • Existeixen 2,5 milions de treballadors pobres (13% dels treballadors), és a dir, a pesar que tenen treball, no aconsegueixen abandonar situacions de pobresa relativa.
 • A l’inici de la pandèmia, 4,5 milions de persones a Espanya (9,5% de la població) vivia en situació de pobresa severa (un milió més que en 2008). El 27,5% de les persones en pobresa severa té treball. Font: FOESSA.
 • El 20% dels treballadors espanyols menors de 30 anys es troben a un pas de la pobresa; el nivell més elevat de tota l’Eurozona. Font: Observatori Social.
 

Càritas Diocesana de Tortosa, des de l’Església pel Treball Decent, se suma a aquesta Jornada Mundial pel Treball i convida a les Parròquies, Càritas Parroquials i interparroquial a sumar-se a aquesta celebració amb la realització d’accions i activitats com: lectura del Manifest i gest públic, una vigília i una Eucaristia.

L’agenda d’activitats pot consultar-se en la web de ITD: www.iglesiaporeltrabajodecente.org