EMERGENCIA

Càritas amb Centreamèrica

Fem costat a la població afectada per dos devastadors huracans.

Donar

Emergència per huracans ETA i IOTA

Entre el 01 i el 16 de novembre, la regió es va veure afectada per dos fenòmens naturals, els huracans Eta i Iota, que van impactar en diversos països centreamericans. Des de 1998 amb el Mitch, no es vivia una situació similar en precipitacions, vents, inundacions i lliscaments de terres.

El 3 de novembre, l’huracà ETA, de categoria 4, va entrar pel Sud de Port Cabezas, a Nicaragua convertint-se immediatament una de les tempestes més feroces que han colpejat Amèrica Central en els últims 20 anys.

Per a agreujar encara més la situació, l’huracà Iota, de categoria 5, va colpejar el 16 de novembre, les illes del Carib de Colòmbia, Sant Andrés i Provisió. El 17 de novembre va tocar terra en la costa nord-est de Nicaragua com un huracà de categoria 4, amb vents sostinguts de 250 km/h. Encara que Iota es va afeblir a mesura que avançava cap a l’interior, la seva ona ha causat fortes pluges, la qual cosa ha provocat inundacions i lliscaments de terra que amenacen la vida en zones de Colòmbia, Hondures, Nicaragua, Guatemala, Belize, El Salvador, Costa Rica i Panamà.

Nicaragua

Situació actual

Al país predomina la població rural que no té les seves necessitats bàsiques cobertes i que s’enfronta a les greus conseqüències del desastre:

 • Fam col·lectiva davant falta d’aliments i no capacitat per a produir-los ni generar ingressos per a la seva compra.
 • Contaminació de l’aigua i falta de mesures higièniques de protecció i prevenció comporta el rebrot de malalties com COVID 19, diarrees, respiratòries i endèmiques com la malària i el dengue.
 • Falta de capacitats organitzatives de gestió estructurada (Plans de Preparació) davant pròxims esdeveniments naturals a curt i mitjà termini.

La nostra acció

Càritas Nicaragua (Càritas Siuna, Estelí i Jinotega) desenvolupa una acció de rehabilitació dirigida a 1,000 famílies, de 39 comunitats en 5 municipis del país basada en 2 eixos:

 • Seguretat alimentària.
 • Aigua, sanejament i salut amb un eix transversal de reducció de risc davant desastres i al mitigació dels seus efectes.

Les actuacions se centren en:

 • Accés a aliments en quantitat i qualitat, que garanteixin una nutrició, especialment als nens, nenes i adolescents; especialment en el període crític de reserves alimentàries (abril a Juliol/2021).
 • Dotar de capacitats a les famílies per a generar aliments i ingressos alternatius mitjançant mitjans de vida productius (llavors, eines, capital per a petites emprenedories).
 • Accés a aigua segura, mitjançant la reactivació immediata dels sistemes comunitaris i familiars de tractament d’aigua amb higiene i qualitat per al consum humà.
 • Animar l’organització comunitària per a executar plans ràpids de salut, sanejament i higiene comunitària així com preparar plans bàsics de resposta a potencials esdeveniments climàtics a curt i mitjà termini.

El projecte prioritza a les famílies amb una dona al capdavant.

Guatemala

Situació actual

A Guatemala 2.8 milions de persones pateixen amb fam crònica i 1.8 milions els que tenen un consum insuficient d’aliments.

La inseguretat alimentària creix impulsada per diversos factors: menors ingressos familiars, recurrència als estalvis i a l’endeutament, increment en el cost dels aliments i el transport. A més existeixen despeses addicionals per a complir amb les mesures de bioseguretat (compra de màscares i alcohol), que ha provocat ajustos en la qualitat i quantitat dels aliments de la seva dieta. En aquest context les llars més vulnerables del Corredor Sec han sofert anys d’impactes continus de sequia que, units a l’efecte de la pandèmia, han afeblit la seva resiliència i vulnerabilitat davant qualsevol desastre.

Les restriccions imposades per a mitigar la propagació del COVID-19 van causar la reducció dels ingressos per jornals i ocupació informal en treballs no agrícoles;  van provocar l’alça del preu dels aliments, així com l’escassetat i augment del cost del transport, la qual cosa els ha portat a utilitzar estratègies d’afrontament com ara la retallada de despeses en salut, la migració atípica, la intensificació de venda d’animals de pati, venda dels seus actius productius com ara eines de cultiu.

D’igual forma, les llars més pobres localitzats en les àrees afectades per les tempestes Eta i Iota (Quiche, Alta Verapaz, i Izabal) van perdre animals de pati i actius productius i han vist reduïts els seus ingressos pel mal a cultius. L’escassetat d’aliments i l’augment de preus fa que la seva dieta es redueixi a blat de moro, sucre i algunes herbes.

Per tant, la condició de desnutrició i inseguretat alimentària prevalent a la pandèmia, així com el limitat accés a condicions higièniques adequades que contribueixin a la prevenció són factors que incrementen substancialment la vulnerabilitat de la població enfront del COVID-19.

La nostra acció

La intervenció per a la rehabilitació de recursos i mitjans de vida en aquestes regions dóna resposta a l’emergència a través de les següents accions:

 • Seguretat alimentària. Es lliura a cada família una bossa amb set aliments són essencials per a l’alimentació i que respecten els costums locals.
 • Sembres de cicle curt. Es promouran i implementessin sembres de cicle curt (horts casolans amb plantes, hortalisses i espècies medicinals natives), que puguin complementar la dieta de les famílies i permetre la recuperació de la infantesa en etapes de desnutrició.
 • Recollida i emmagatzematge d’aigua. És essencial que, al costat d’una millor alimentació, es tingui accés a aigua de consum humà, reg i aigua per a animals de criança o treball. Per a això s’implementessin sistemes de collita d’aigua i capacitacions per a l’ús adequat d’aquesta.  Complementant aquest procés es formessin en l’ús de tecnologies de desinfecció de l’aigua recol·lectada, i dotant-los de filtres, ja sigui per mitjà de sistemes d’aigua pluja, pous artesanals o fonts, millorant la qualitat d’aigua de consum.
 • Sanejament i mesures de protecció enfront del COVID19. Proporcionem a cada família un kit d’articles de protecció i sanejament per a ajudar-los mantenir les mesures de protecció davant l’elevat nombre de casos de contagi de COVID-19, que encara afecta al país i principalment als pobres, que per la seva condició econòmica no poden comprar els inputs per a la deguda protecció dels membres de la família.
 • Identificació i seguiment de nens amb desnutrició aguda. Es promourà la identificació i seguiment de nens i nenes menors de cinc anys amb desnutrició aguda per a prevenir el risc de mort.

El projecte beneficiarà a 200 llars de comunitats rurals del municipi de Morals (Departament de Izabal), integrats principalment per agricultors de infra-subsistència en risc d’inseguretat alimentària i nutricional, agreujat per la crisi del COVID19.

Es prioritzarà en aquesta intervenció a grups vulnerables de la població, entre ells: infantesa menor de cinc anys, dones, persones majors de 60 anys, persones amb discapacitat o malalties cròniques.

Hondures

Situació actual

Hondures té una de les taxes de pobresa més altes d’Amèrica Llatina i el Carib (54,8%), una xifra que l’ONU estima que pot arribar fins al 57,8%.

Des de març, Hondures s’ha vist molt afectada per l’emergència del COVID-19, superant els 106.000 casos totals i més 2.877 morts fins al mes de novembre de 2020. La pandèmia es produeix immediatament després del pitjor brot de dengue registrat en la seva història.

L’impacte de tots dos huracans afecta a més de 3 milions de persones en diferents departaments del país.

Les àrees d’inundació s’estenen en almenys 200 km. quadrats a la Vall de Sula i constitueixen greus amenaces de contaminació física, química i biològica dels recursos hídrics subterranis de la zona.

La nostra acció

Atenem 600 de famílies del departament de Còlon en els municipis i caserius de Tocoa, Saba, Sonaguera i Balfate, un total de 2.400 persones són beneficiàries directes. 

L’ajuda consisteix en lliurament en espècie d’aliments i materials de primera necessitat. Aquest  lliurament en espècie possibilita minimitzar les possibilitats de contaminació ja que els kits es rebran d’un solo proveïdor. Les caixes a l’engròs rebudes amb els productes portaran un procés de desinfecció per part de l’equip tècnic del projecte i voluntaris, els qui també complissin amb les mesures personals de protecció (màscara, guants, bata), d’higiene (correcta rentada de mans) i de desinfecció.

 • Kit d’aliments: està integrada per aquells essencials per a l’alimentació de la família, considerant les característiques de la dieta local. La ració té una durada fa una mitjana de de 3-4 setmanes per a una família de cinc membres i inclou: arròs, fesols, farina de blat i blat de moro, oli, sucre, llard, cafè, sal, pasta i sardines.
 • Kit d’higiene i desinfecció compta amb gel hidroalcohòlic, sabó d’higiene, de cuina, per a la bugada  i bactericida, clor i màscares.
 • Kit de rehabilitació: làmines de zinc, ciment, fusta, claus, varetes, accessòria i elèctric i eines. Tot això en funció dels danys de cada habitatge.

Necessitem la teva ajuda urgent, dóna ara

Kit d'aliments

Kit d'higiene i prevenció de coronavirus

Kit de rehabilitació d'habitatges