02/02/2023

CÀRITAS: IDEAL DE SOLIDARITAT AMB ELS MÉS DESFAVORITS

Per a Ángel Gabilondo, Defensor del Pueblo de España (1), “felicitar a Càritas és felicitar-nos per la seva existència, per la seva història d’atenció i de solidaritat, pel seu compromís amb la cura i la millor resolució del sofriment humà.”

Segueix el Defensor del Poble, significant “la important acció social, exercida com un ideal de solidaritat amb els més desfavorits, és decisiva per tal que aquests sàpiguen que no estan sols , i per afrontar la seva solitud, la seva enfermetat i la seva pobresa.”

Acaba el seu missatge el Sr. Gabilondo, afirmant que “l’existència de Càritas és necessària en una societat amb tanta desigualtat i indiferència, i que el seu treball segueix essent fonamental per a moltes persones que desitgen poder viure amb plenitud en pau, sense carències ni discriminacions.”

(1) Revista Cáritas. Noviembre-Diciembre 2022. Año LXIX. Nº 603