Agenda

Referents del Voluntariat

Càritas existeix gràcies al compromís dels voluntaris.

Des de l’Equip Directiu viem important orientar els nostres esforços a aquelles activitats més rellevants i significatives que puguin tenir major impacte social, per exemple, l’atenció al voluntariat i el projecte d’Acollida i Acompanyament.

La gestió del voluntariat és una acció pròpia de la direcció, que pot ser assumida en primera persona o delegada a un altre amb el compromís de garantir l’atenció als voluntaris i l’optima coordinació de les seves tasques.

Per això, volem promoure la formació específica dels Referents del Voluntariat amb quatre sessions que permetran:

  • Conèixer i implementar el Pla del Voluntariat.
  • Identificar perfils i rolls dels voluntaris.
  • Assignar adequadament les tasques als voluntaris.
  • Adquirir eines per a l’acompanyament dels voluntaris.