Agenda

Jornada Diocesana

16 d'octubre

Agenda de la jornada:

  • Presentació del Nou Director.
  • Avanç en el Pla Estratègic.
  • Treball per grups.
  • Programació Anual.