Acción social

Jo com Tu

El projecte Jo com Tu està concebut com una eina més d'acompanyament individual a persones i famílies perquè puguin disposar d'un petit ingrés econòmic destinat a cobrir les seves necessitats bàsiques.

El projecte Jo com Tu, està concebut com una eina més d’acompanyament individual a persones i famílies perquè puguin disposar d’un petit ingrés econòmic destinat a cobrir les seves necessitats bàsiques.

Es busca la superació de les problemàtiques i el desenvolupament de les persones fomentant la seva autonomia a través de l’autogestió, la planificació dels seus recursos i l’apoderament.

Triar què menjar és un dret i no un privilegi.