Acción social

Primer Acolliment i Acompanyament

L'acolliment i acompanyament es tradueix en relacions humanes que comporten vincles i transformació. És l'acció central de Càritas: fer-se pròxima a les persones, acompanyar-les en els seus processos de promoció personal i social, descobrir junts potencialitats i respostes.

L’acolliment i acompanyament es tradueix en relacions humanes que comporten vincles i transformació. És l’acció central de Càritas: fer-se pròxima a les persones, acompanyar-les en els seus processos de promoció personal i social, descobrir junts potencialitats i respostes.