EMERGENCIA

Càritas amb Síria

Després d'anys de guerra la població necessita ajuda humanitària per a recuperar la seva vida i mirar el futur amb esperança.

Donar

Una crisi que afecta diversos països

Síria continua sent una de les crisis més grans i complexes del món, i la seva fi encara no s’albira.

A conseqüència de la crisi continuen les hostilitats, la població civil continua sofrint-les greument. Els desplaçaments nous i prolongats afecten més de la meitat de la població i el desgast de la resilencia de les comunitats augmenta. Amb tot això s’evidencia la complexitat i gravetat de la situació i les necessitats humanitàries de la població.

La crisi siriana ha creat més de cinc milions i mig de refugiats i ha desplaçat a altres 6 milions de sirians dins del seu propi país. Des de 2011, només Jordània ha brindat refugi a més d’1.3 milions de sirians, inclosos 671,148 refugiats registrats, que enfronten una vulnerabilitat creixent a mesura que els seus estalvis i recursos es van esgotar des de fa temps. Al voltant de 126,000 d’aquests refugiats viuen en campaments, mentre que la resta s’ha establert en àrees urbanes i rurals, principalment a les províncies del nord i a Amman.

D’altra banda, la crisi de Síria ha tingut un profund impacte humanitari, socioeconòmic i polític al Líban i la seva població. Amb una mica menys d’1 milió de refugiats sirians registrats en un país de 4 milions d’habitants, Líban té el major nombre de refugiats per càpita del món. Aquesta població se suma a 1 milió de libanesos vulnerables i gairebé 300,000 refugiats palestins. Aquesta afluència massiva de refugiats de Síria ha exercit una pressió sense precedents sobre l’economia, els serveis públics i la infraestructura del país. La propagació dels combats a Síria, combinada amb tensions polítiques internes, també continua amenaçant l’estabilitat i la seguretat interna de Líban, que ha estat un amfitrió generós per als refugiats. No obstant això, a mesura que la crisi es prolonga cada vegada més, hi ha signes de creixents tensions socials, impulsades principalment per la competència laboral percebuda.

Aquesta situació congrega a actors humanitaris que treballen des de l’interior de Síria i els països veïns amb l’objectiu d’augmentar l’efectivitat de la resposta. El sistema de coordinació per a les agències amb seu a Turquia es va establir en 2013 i actualment consisteix en el Grup d’Enllaç Humanitari, el Grup de Coordinació Inter-Clúster (ICCG), Clústers i altres fòrums de coordinació. L’assistència transfronterera de Turquia a Síria és proporcionada per les Nacions Unides i un gran nombre d’ONG internacionals, sirianes i turques actuant en elles on s’estima 3.622.366 refugiats viuen en la zona fronterera de tots dos països.

Encara que s’han donat retorns acte organitzats en els últims mesos, s’espera que els retorns dels països amfitrions veïns romanguin baixos en relació amb el nombre total de refugiats, amb un número estimat de 250,000 refugiats tornant d’Egipte, l’Iraq, Jordània, Líban i Turquia. No obstant això, les condicions probablement continuaran sent poc propícies per a repatriació voluntària, segura, digna i sostenible a moltes àrees del país.

Situació en Síria

La crisi siriana ha creat més de cinc milions i mig de refugiats i ha desplaçat a altres 6 milions de sirians dins del seu propi país. Des d’abril de 2019 i amb la intensificació de les hostilitats en el nord-est del país, gairebé tres milions de persones s’han vist desplaçades, sumant-se als 11.06 milions de persones necessiten assistència humanitària dins de Síria. L’impacte de les hostilitats presents i passades sobre la població civil continua sent l’origen de les necessitats humanitàries a Síria. L’esgotament dels recursos, la destrucció de la infraestructura civil i les limitades oportunitats econòmiques han obligat a molts a recórrer a estratègies de supervivència que tenen com a conseqüència la vulnerabilitat extrema. S’estima que 8 de cada 10 sirians viuen sota el llindar de la pobresa i 11.7 milions de persones enfronten nivells alts de vulnerabilitat. Entre els grups particularment en risc es destaquen els nens, les dones embarassades i lactants, les persones amb discapacitat, els ancians i altres col·lectius o persones amb necessitats específiques. Els nens i els joves representen més de la meitat dels desplaçats, així com la meitat dels quals necessiten assistència humanitària. La situació de refugi continua empitjorant en termes de disponibilitat, adequació i condicions dels allotjaments, la qual cosa produeix amuntegament i major risc davant el COVID.

La crisi en xifres

 • 11,7 milions persones en situació de necessitat.
 • 5 milions de persones en situació d’extrema pobresa.
 • 83% de la població siriana viu sota el llindar de la pobresa.
 • 5,9 milions de dones en situació de necessitat i 5,8 homes.
 • 5 milions de menors en situació de necessitat (0-17 anys), dels quals 1,3 milions té 0-4 anys i 3 milions 0-17 anys.
 • 0,5 milions de majors en situació de necessitat (<59 anys).
 • 2,1 milions de menors estan no van a escola.
 • 33% de la població en siriana es troben en situació d’inseguretat alimentària.
 • 6,2 milions de persones no tenen accés a aigua segura i sanejament.
 • 6,2 milions de persones són desplaçats interns dins de Síria (3.1M dones).
 • 871.150 IDPs resideixen en refugis comunitaris.
 • 1,6 milions es troben en processos de mobilitat interna.
 • 5,3 sirians són refugiats en països limítrofs de la regió.
 • 1,4 milions de retorns espontanis.
 • 1.1 milions de persones romanen en zones de difícil accés.
 • 10.4 Milions de persones que viuen en zones que allotgen més d’un 30% de IDPS o retorns espontanis.
 • 3.622.366 refugiats a Turquia.

Com viu la població

Protecció. La població civil segueix exposada a múltiples riscos relacionats amb les hostilitats en curs; efectes del desplaçament nou o prolongat; condicions extremes en refugis col·lectius que alberguen desplaçats interns; i l’esgotament de recursos socioeconòmics que desencadenen en estratègies d’afrontament negatives (per exemple, treball infantil i matrimonis precoços).

Mitjans de vida i accés a serveis bàsics. Després de 9 anys de crisis, la capacitat de resiliència està molt erosionada. Els serveis bàsics són inaccessibles en la seva majoria. El desplaçament prolongat, l’esgotament d’estalvis, oportunitats econòmiques limitades i la destrucció i contaminació generalitzades de les infraestructures relacionades amb l’agricultura tenen un profund impacte socioeconòmic en la població. 

Refugi. Continua sent necessària assistència humanitària als desplaçats interns més vulnerables, particularment en desplaçaments massius sobtats. Els nens i les dones representen el 73% de la població dels campaments en el nord-oest de Síria. Les dificultats s’agreugen a causa de l’amuntegament, les males condicions dels habitatges i la dificultat per a accedir a lloguer.

Educació. 1 milió de nens a Síria no assisteixen a l’escola, i altres 1.3 milions corren el risc d’abandonar-la. Les comunitats desplaçades romanen significativament desateses, on la majoria dels campaments de desplaçats interns tenen insuficients o inexistents serveis d’educació.

Seguretat alimentària. Els principals impulsors de la inseguretat alimentària a Síria són un conjunt de factors interrelacionats entre els quals es troben la deterioració de l’entorn econòmic, la pèrdua de mitjans de vida, capacitat de producció reduïda, l’accés físic i financer limitat als aliments, els alts preus i la inflació, poder adquisitiu reduït i el continu esgotament dels mitjans de vida en detriment de les poblacions més vulnerables.

Salut. La prestació de serveis de salut continua sent interrompuda per les hostilitats en curs. El 46% d’hospitals i centres de salut primaris funcionen només parcialment o estan inoperatius. Mantenir serveis bàsics de salut essencials continua sent clau en tot el país.

Nutrició. Les restriccions de Covid-19, el col·lapse de la lliura siriana i el desplaçament de milions de persones han portat a un número sense precedents de famílies a reduir la compra d’aliments amb el consegüent empobriment de la dieta.

Articles essencials no alimentaris. Continuen sent inaccessibles per a moltes persones, inclosa la roba i el combustible. La forta crisi econòmica i les sancions imposades al país, aguditzen aquest factor.

Aigua, sanejament i higiene: L’accés a quantitats suficients d’aigua segura continua sent limitat, especialment per a les famílies en allotjaments precaris, comunitaris o informals.

La nostra acció

Suport a la població desplaçada, retornada i d’acolliment especialment vulnerable, en Hama i Homs. 

El projecte es desenvolupa en una de les zones més castigades del país i que major número de desplaçats interns registra després de Damasc i Alep.

L’extremada situació de pobresa de la seva població, evidenciada per una avaluació de necessitats realitzada al juny 2020, fa necessària la posada en marxa d’accions per a millorar les condicions de vida de les llars més vulnerables.

El projecte té com a objectiu principal fer costat a la població siriana resident en les governacions d’Homs i Hama i que es troba en condicions especials de vulnerabilitat, en l’exercici dels seus drets en matèria de protecció a través d’ajudes multipropòsit, accés a l’aigua i higiene i educació. Per a això s’ofereix resposta humanitària adequada a l’impacte sanitari, econòmic i social provocat per l’epidèmia de COVID-19, que ha vingut a agreujar les ja de per si mateix difícils condicions de vida que pateix una població civil víctima d’un conflicte armat que dura ja més de nou anys.

La nostra proposta se centra en aquells col·lectius que es troben en situació de major vulnerabilitat com és el cas dels desplaçats interns que fugen principalment de la regió de Iblid, els retornats que tornen a zones devastades, així com a col·lectius de les comunitats receptores en condicions especialment difícils.

D’aquesta manera, el projecte que durarà 18 mesos centra la seva acció en la ajudes multipropòsit per a cobertura de necessitats bàsiques (aliments, béns no alimentosos i medicaments) a 1540 famílies, accés a productes d’higiene a 500 famílies, accés a l’educació a 800 persones. 

 • Pressupost: 646.476,54 €
 • Finançadors AECID i Càritas Espanyola.

Et necessitem per a continuar ajudant a la població siriana

 

També pots donar suport a l’atenció a aquesta emergència col·laborant en el següent compte:

Caixabank: ES34 2100 9046 9702 0001 2812.

(En concepte o observacions recorda escriure: SIRIA)