EMERGENCIA

Càritas amb Grans Lagos

La regió pateix una greu crisi humanitària que atempta contra els drets humans de les persones.

Donar

Càritas amb Grans Lagos

La República Democràtica del Congo continua vivint una de les crisis humanitàries més complexes del món amb, el rècord de població interna desplaçada (5,5 milions), a més de 1,2 milions de persones retornades i al voltant de 500.000 refugiats i demandants d’asil; així com el rècord de persones en situació d’inseguretat alimentària aguda (27 milions). Aquesta situació s’agreujarà a causa de la guerra a Ucraïna, ja que el 68% del blat consumit en RDC procedeix de Rússia i Ucraïna, la qual cosa ha produït un tremend augment dels preus dels aliments.

Conflictes armats, lluites ètniques, pugna pel control dels recursos naturals, incidència d’epidèmies (xarampió, còlera, SIDA, Ébola, COVID) i de catàstrofes naturals (inundacions, explosions volcàniques, pluges torrencials, etc.) sotmeten a la població a una constant amenaça de violació dels seus drets.

En el veí Burundi, els conflictes ètnics i polítics s’han agreujat en els últims anys, la qual cosa ha generat un col·lapse econòmic que ha augmentat exponencialment la pobresa. La zona, no obstant això, està fora del focus de la comunitat internacional.

Context de la regió

Alta prevalença de la violència

Més de 100 grups armats operen avui en l’Est del Congo, la zona d’intervenció de Càritas Espanyola, i s’enfronten amb les forces armades des de fa dècades.

A Burundi, des de 2015 també han aparegut grups armats pro-governamentals i anti-governamentals el que, juntament amb les capacitats febles de les forces armades, complica la pau.

Això produeix nombroses violacions dels drets humans de la població civil, com ara arrestos arbitraris, extorsió, tortures i tractaments cruels, segrestos i desaparicions, barreres il·legals, violències sexuals i múltiples formes de violència contra les dones (matrimoni precoç i/o forçat, violència conjugal, violència econòmica, etc.).

Entre gener i octubre de 2021 s’han produït 49.661 violacions dels drets humans, dels quals el 33% han estat comeses pels grups armats i el 22% per membres de les forces de seguretat de l’estat. D’elles, el 94% han estat comeses a les províncies de Kivu del Nord, Kivu del Sud, Ituri i Tanganyika, les quatre províncies en l’Est del país, zona de la nostra intervenció.

Desigualtat de gènere

Les dones són les més exposades als impactes humanitaris, pels prejudicis retrògrads, però també en tenir menys capacitat de decisió sobre el seu propi destí.

Per exemple, per a elles anar a treballar les seves parcel·les agrícoles és una obligació ineludible, que no obstant això les exposa a assalts, robatoris i violències. Dins de la llar, la seva capacitat de decisió està limitada pel costum i per la normalització de la violència.

Entre gener i setembre de 2021, 74.275 casos de violències de gènere han estat notificats enfront de 43.003 casos al setembre de 2020, és a dir, un augment del 80%.

Economia de subsistència, pobresa i serveis públics deficients

L’economia de la majoria de la població és de subsistència, informal i agrícola. A la falta d’inversió, la pressió demogràfica, i l’alta incidència de catàstrofes naturals s’afegeix la inseguretat, com a factor clau de la baixa producció.

Aquesta inseguretat fa que, per temporades, les persones abandonin els seus camps fugint de la violència, sobretot en la zona Aquest del país. Per això, el 75% de la població viu amb menys de 1,9 dòlars al dia.

Impacte negatiu de la COVID 19

Les restriccions de moviments i reunions, els tancaments de fronteres imposades a conseqüència del COVID i la crisi econòmica dels països occidentals ha empitjorat la situació econòmica i humanitària de les poblacions. En moltes zones de tots dos països els preus dels aliments es van triplicar durant els moments de més extremes restriccions.

A això s’afegeix l’impacte de la Guerra a Ucraïna: el país importa més del 60% del seu consum de blat d’Ucraïna i Rússia, la qual cosa ha provocat un fort augment dels preus del gra. A més, el país també ha sofert l’augment global dels preus de l’energia, que repercuteix en els preus de tots els productes bàsics.

L’emergència en xifres

República Democràtica del Congo

 • El nombre de persones que necessiten assistència humanitària ha passat de 7,3 milions en 2017 a 19,6 milions en 2021. En 2022, es calcula que la quantitat pujarà a 27 milions. El 58,1% d’aquestes persones són nens i nenes.
 • Alberga avui la major població de desplaçats interns del continent africà, amb 5,2 milions de persones.
 • Segon país del món amb major nombre de persones en situació d’inseguretat alimentària aguda, amb 19,6 milions de persones afectades.
 • 31% de la població no té accés a una font d’aigua potable i el 56% viu amb infraestructures inadequades de sanejament.
 • 8% dels nens i nenes en edat escolar i la meitat de les nenes entre 5 i 17 anys no estan escolaritzats.
 

 

Burundi

 • Augment del 50% de les persones necessitades d’ajuda humanitària (de 1,7 milions en 2020 a 2,3 milions en 2021).
 • Un de cada dues llars en situació d’inseguretat alimentària crònica.
 • 28,3% dels nens de 5 anys pateixen malnutrició crònica, la qual cosa afecta substancialment el desenvolupament físic i intel·lectual, disminuint les seves possibilitats de contribuir al desenvolupament del país.
 • Més de 120.000 burundesos refugiats als països limítrofs (Tanzània, República Democràtica del Congo, Ruanda i Uganda) en condicions de moltíssima precarietat. Aquells que decideixen tornar es troben moltes vegades amb què les seves terres han estat ocupades per altres persones, la qual cosa els incita a tornar a refugiar-se.
 

Objectius

Millorar l’acte-protecció de les persones i les comunitats davant les violències i la violació dels drets humans, a través d’accions de formació i incidència.

 

Millorar la situació de la població desplaçada a causa de conflictes i catàstrofes naturals, a través de la provisió d’ajuda d’emergència –alimentació, estris, refugi.

 

Reforçar la seguretat alimentària i els mitjans de vida de les famílies vulnerables i d’acolliment de desplaçats més vulnerables, perquè continuïn exercint el seu paper solidari.

 

Millorar la resposta al control de les epidèmies (Ébola, xarampió, COVID) mitjançant la sensibilització a la població sobre mesures de prevenció de la transmissió comunitària.

 

 

Millorar la informació sobre situacions de crisi humanitària i de vulneració de drets a través de la denúncia des de la base social de l’Església catòlica.

La nostra acció

República Democràtica del Congo

 • Assistència alimentària en benefici de 1.450 llars desplaçades per la violència entre grups armats i exèrcit.
 • Suport a 40 Comitès Locals de Drets Humans en les zones aïllades i en conflicte de Kivu del Sud en resolució pacífica de conflictes, defensa dels drets humans i orientació a les víctimes.
 • 702 persones s’han beneficiat d’accions d’incidència davant les autoritats per a parar situacions de vulneració de drets humans com ara arrestos arbitraris, detencions il·legals, arrestos arbitraris, tortures, matrimonis forçats, impostos il·legals, etc.
 • 233 víctimes de violències severes orientades pels Comitès per a accedir a serveis d’assistència legal, sanitària i jurídica en aquestes mateixes zones: d’elles 74 dones ateses per violència sexual.
 • 606 persones s’han beneficiat de serveis gratuïts de resolució de conflictes i prevenció de la violència en aquestes mateixes zones.
 • Formació de 500 membres de les autoritats locals en drets humans i prevenció de la violència com a instrument per a millorar la situació dels drets humans de les poblacions.
 • Suport a 1.257 llars vulnerables d’acolliment de desplaçats mitjançant l’acte-organització i el reforç productius. Durant l’any 2021, 800 llars desplaçades per la violència han estat acollits per aquestes llars d’acolliment.

Burundi

 • Millora dels ingressos de 6.000 famílies molt vulnerables de les Províncies de Bururi i Rutana a través de la acte-organització en grups de microcrèdit i solidaritat, amb un finançament de 180.000 euros anuals íntegrament finançat per Càritas Espanyola.
 • Suport multisectorial en seguretat alimentària i salut a 2.000 famílies vulnerables en zona endèmica de paludisme a Bujumbura i Bubanza.

Et necessitem per a continuar ajudant a les famílies i comunitats a la regió de Grans Lagos

DONA ARA

DONA ARA

També pots donar suport a l’atenció a aquesta emergència col·laborant en els següents comptes:

Caixabank ES34 2100 9046 9702 0001 2812

(Concepte: Càritas amb Grans Lagos)