VULL SER VOLUNTARI

El teu nom (obligatori)

El teu email (obligatori)

Selecciona la càritas parroquial/interparroquial on vols participar

Observacions a tenir en compte

Posa aquest codi: captcha

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, Protecció de Dades de caràcter personal (en endavant, LOPD) i el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD (en endavant, RDLOPD), consento que les meves dades siguin incorporades a un fitxer, degudament inscrit en el Registre General de Protecció de Dades a nom de CARITAS DIOCESANA DE TORTOSA, i que siguin tractades amb la finalitat de mantenir una relació entre el donant i la entitat. Així mateix declaro haver estat informat sobre la possibilitat d'exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-me a CARITAS DIOCESANA DE TORTOSA a CARRER CRUERA, 7-43.500 TORTOSA (TARRAGONA).
 
Marca per acceptar aquests termes (obligatori).

Carrer de la Croera, 7
Tortosa (Tarragona)

977 44 22 81

977 44 11 43

Dilluns 08:00-16:00
Dimarts 08:00-16:00
Dimecres 08:00-16:00
Dijous 08:00-14:00
Divendres 08:30-13:00