Project Description

GUIA DIDÀCTICA PER A ADULTS 2017-2018

La manca de compromís és una de les característiques de la nostra societat, en què gairebé tot és per una estona. Les noves generacions es relacionen pensant que el compromís amb la família, els amics, a l’escola oa la feina no és important. Parlar avui de comprimo sona a passat de moda i a conservador. Parlar avui de compromís és anar contra corrent.
A Càritas no parlem de qualsevol compromís, sinó del compromís cristià que conforma la persona en tota la seva integritat, és social i caritatiu i té la seva arrel en l’Evangeli, en l’ésser amb els altres i per als altres. Es tracta d’un compromís que neix de la fe en un Déu Trinitat: Déu Pare que ens estima a tots incondicionalment confiriéndonos la mateixa dignitat; Déu Fill que lliura la seva vida per alliberar-nos de les esclavituds quotidianes i ens salva de les ombres; i Déu Esperit que anima i encoratja l’amor que habita en cada ésser humà i li suscita a caminar en comunitat per ser sal i llum en el mundo.brota i s’alimenta en la relació amb Déu.

DESCARREGAR GUIA DIDÀCTICA PER A ADULTS 2017-2018