POSA’T EN CONTACTE AMB NOSALTRES

El teu nom (obligatorio)

El teu email (obligatorio)

Assumpte

El teu missatge

Entra este código: captcha

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, Protecció de Dades de caràcter personal (d'ara endavant, LOPD) i el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD (en endavant, RDLOPD), consenteixo que les meves dades siguin incorporades a un fitxer, degudament inscrit en el Registre General de Protecció de dades a nom de CARITAS DIOCESANA dE TORTOSA, i que siguin tractades amb la finalitat de mantenir una relació entre el donant i l'entitat. Així mateix declaro haver estat informat sobre la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-me a CARITAS DIOCESANA DE TORTOSA en CARRER CRUERA, 7-43.500 TORTOSA (TARRAGONA).
 
Marca per acceptar aquests termes (obligatori).

Carrer de la Croera, 7
Tortosa (Tarragona)

977 44 22 81

977 44 11 43

Dilluns 08:00-16:00
Dimarts 08:00-16:00
Dimecres 08:00-16:00
Dijous 08:00-14:00
Divendres 08:30-13:00